Namn: Rebecka Lind

Började utbildningen år: 2008

Blev klar år: 2011

Titel: Brandingenjör/Fire Engineer

e-postadress (jobb): rebecka.lind@briab.se

Jobbnummer: 011-400 60 22

Mobilnummer: 0733-32 49 13

Var engagerad i BRINN?

Suttit som ordförande och har varit med och varit ansvarig för PR-gruppen 2008-2011

Sedan maj 2016 jobbar jag på Briab, på det nystartade kontoret i Norrköping. Jag jobbade tidigare på företaget Brandkonsulten AB, på det då nystartade regionkontor i Norrköping. Efter examen jobbade jag 1 1/2 år som brandkonsult på Holmes Fire i Wellington, Nya Zeeland .


 

Andreas Häggkvist

E-mail: bodenqvirre@hotmail.com

Tel: 070-2307703

Jag började plugga på brandingenjörsprogrammet hösten 2006 och avslutade mina studier i januari 2010. När jag avslutade mina studier så tog jag även ut en civilingenjörsexamen i brandteknik. Under min studietid var jag med och startade upp BRINN och var dessutom föreningens första ordförande. Det blev även en del innebandy- och fotbollsmatcher under BRINNs fana. Eftersom jag gillar både teori och praktik så påbörjade jag direkt efter mina universitetsstudier RUB-utbildningen vid MSB Revinge, vilken jag för närvarande går.

Examensarbeten:

Brandingenjör: Fixed Fire Fighting Systems in Road Tunnels – An overview of current research, standards and attitudes, http://epubl.ltu.se/1402-1552/2009/113/LTU-DUPP-09113-SE.pdf

Civilingenjör: The Plate Thermometer as a Mean of Calculating Incident Heat Radiation – A practical and theoretical study, http://epubl.ltu.se/1402-1617/2009/183/LTU-EX-09183-SE.pdf


 

Avgångsår: 2009

Namn: Helena Klasson

Arbetsplats: Räddningstjänsten Syd (Malmö)

E-postadress: helena.klasson@rsyd.se

Jag är född och uppvuxen i Luleå. Under studietiden var jag aktiv i programrådet och studeranderepresentant i Svenska Brandbefälets Riksförbund (SBR). 

Parallellt med mina studier på brandingenjörsprogrammet har jag arbetat för olika räddningstjänster i Norrbotten. Sommaren 2008 fick jag ett uppdrag av räddningschefen i Boden att göra en utredning på samverkanseffekter mellan några räddningstjänster i Norrbotten, samtidigt som jag biträdde kommunens säkerhetssamordnare vid framtagandet av ett kommunalt handlingsprogram. 

Det arbetet kom även att utgöra grunden i mitt examensarbete och resulterade i att jag fick föreläsa för bland annat räddningschefer, brandmän och på konferensen BRAND2009. 

Under hösten 2008 fram tills sommaren 2009 hade jag, parallellt med studierna, en projektanställning där jag arbetade med att ta fram en kommunal riskanalys med tillhörande databas för räddnings- och beredskapsförvaltningen i Boden. Hösten 2009 gick flyttlasset till Skåne och jag påbörjade min anställning på Räddningstjänsten Syd. Räddningstjänsten Syd är ett kommunalförbund med kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö.

Jag är stationerad i Malmö och arbetar mest med remisshantering i plan- och byggprocessen. Jag har planer på att börja RUB 2010…

Länk till exjobb: http://epubl.ltu.se/1402-1552/2009/049/LTU-DUPP-09049-SE.pdf


 

Namn: Marcus Sundberg

Avgångsår: 2008

RUB: 2008

Arbetsplats: Piteå Räddningstjänst, sedan jan 2010

Tidigare arbetsplatser:

  •      FireTech Engineering, Luleå  
  •      Brandkonsulten AB, Kjell Fallqvist, Stockholm

Utbildad vid Luleå Tekniska Universitet, där jag tog examen 2008. Har tidigare arbetat som brandkonsult på FireTech Engineering samt Brandkonsulten AB, Stockholm. Under studietiden uppe i Luleå jobbade jag åt Räddningstjänsten, Kallax Airport som flygplatsbrandman.

Jobbet som brandkonsult var mycket utvecklande. Dagarna bestod av platsbesök, möten, brandtekniska beräkningar och upprättande av handlingar i form av Brandskyddsdokumentationer, Brandtekniska utlåtanden etc.

Tjänsten åt Piteå räddningstjänst består nästan helt av en renodlad operativ tjänst med några inslag av tillsyner på 2 kap. 4§ anläggningar. Det operativa arbetet består bl.a. av utveckling och planering av övningar, olycksutredningar, brandundersökningar samt den utryckande befattningen Räddningschef i beredskap.

Vill du veta mer är det bara höra av dig.

Med vänlig hälsning

Marcus

Tel: 070-350 64 73 alt. 0911-69 64 73

E-post: marcus.sundberg@hotmail.se; marcus.sundberg@pitea.se