Föreningens organisation

Föreningen är organiserad för att möjliggöra ett gott samarbete och arbete med hög kvalitet.

BRINN har fem grupper under styrelsen som har varsitt uppdrag för att föreningen och dess medlemmar ska må bra. Dessa är PR, Praktik, Sport, Fest och Arbetsmarknad. För att underlätta delegering och strukuterera upp arbetet har dessa sedan delat upp sig något ytterligare med utgångspunkt i deras största uppgifter.

Grupperna har rapporteringsskyldighet till styrelsen men ansvarar för sin egen ledning och arbetsfördelning.

I styrelsen ingår personer som för närvarande går på brandingenjörsprogrammet vid Luleå tekniska universitet. Styrelsens jobb är att representera- och arbeta för dess medlemmar och deras intressen.

BRINN har idag en organisation med en huvudstyrelse där ordförande är den ytterst ansvarige. Till sin hjälp har denne fyra ledamöter. Dessa fyra ledamöter är en vice ordförande, kassör, sekreterare samt utbildningsbevakaren. Utöver dessa finns två suppleanter vars uppgift är att stötta styrelsen samt överta ledamots uppgift om denna lämnar styrelsen innan mandatets slut. Webmastern sitter vid sidan av styrelsen som ansvarig för hemsidan.

Här kan ni se gamla styrelser genom tiderna.

BRINN:s styrelse

kontakta styrelsen

10 + 9 =