Den 10-11 april ägde Nordic Meeting rum för tredje året i rad. Nordic meeting är till för att främja gemenskapen och stärka samarbetet mellan brandingenjörsprogrammen i Norden. Luleå Tekniska universitet representerades av Michael Försth, programansvarig för Brandingenjörsprogrammet på LTU, samt Emelie Gunnarsson, Hampus Korpinen och Sara Kjellin från Styret i BRINN. På plats fanns även studenter från BIIF och lärarrepresentanter från Lund, samt studenter och lärare från HSH (Högskolan Stord/Haugesund).

Det var tre trötta BRINN-representanter som, efter både sena och missade flyg, till slut landade i norska Haugesund sent på onsdagskvällen.

Efter en natt med alldeles för lite sömn inleddes torsdagen av Haugesunds programansvarige Arjen Kraaijeveld med presentationer samt diskussion kring hur ex-jobben utförs på de olika universiteten. Från LTU höll Michael Försth och BRINNs Hampus Korpinen i presentationen.

 


Hampus presenterar

Efter lunchen, som serverades i universitetets “Kantine”, fick vi se universitetets brandlabb och självklart passade vi på att elda lite!


Norska läraren Arjen och Erica från BIIF i brandlabbet

Eftermiddagen spenderades på Resq Safety Training Centre i Bleivik, strax utanför Haugesund. Resq i Haugesund är ett av de största övningsfälten i Europa. Här kan man öva på allt ifrån brand i helikopter och fartyg till gasexplosioner på gasfält och rökdykning i maskinrum. Här finns även ett kontrollrum för att kunna samköra övningar med personalen ute på fältet.

 

Framåt kvällen blev vi hembjudna på korvgrillning a lá Norge hemma hos Arjen, vars gamla båthus var ombyggd till pub där vi grillade korv i öppna spisen.

Fredagen började med ett studiebesök på gasanläggningen Kårstö, som är den tredje största i världen. Vi fick en guidad tur inne på området, med fokus på brandsäkerhet.

Bild på gasanläggning lånad från Statoils hemsida nedan.

Bild på gasanläggningen lånad från Statoils hemsida nedan. 

Eftermiddagen ägnades sedan åt diskussioner kring vad de olika Brandingenjörsprogrammen i Luleå, Lund och Haugesund kan göra för att utöka sitt samarbete samt underlätta för studenter som till exempel vill ta sin mastersexamen hos något av de andra programmen. Haugesund presenterade även sitt nya Masterprogram för brandingenjörer som drar igång hösten 2015.

BRINN vill varmt tacka Arjen med HSH-crew samt Lund för två inspirerande dagar!

Här kan du läsa mer om brandingenjörsprogrammet i Haugesund: Läsa till brandingenjör i Haugesund

Här kan du läsa mer om Resq Safety Centre: Safety training Haugesund

Här kan du läsa mer om Kårstö: Process complex Kårstö

 

Slutligen vill vi rikta ett jättetack till SBN som genom sin sponsring hjälpte till att göra denna värdefulla resa möjlig!