Brandgruppen är ett specialistföretag inom brandteknisk konsultverksamhet.Ett par områden där vi har mycket hög kompetens är sprinklerprojektering och riskhantering. Brandgruppen kan även utföra avancerade analytiska beräkningar för brandgasspridning och utrymning. Uppdragen utförs med lång erfarenhet från projektering, entreprenadverksamhet och teoretisk brand- och riskingenjörsutbildning.

Kontorets läge mitt i centrala Stockholm och Västerås gör att vi är lättillgängliga för kunderna och att vi smidigt kan deltaga i det praktiska brandskyddsarbetet på byggplatserna.

Tillgänglighet är ett motto för oss.