FAST är ett fristående konsultbolag specialiserat påbrandskydd och riskhantering. Vi arbetar till övervägande del i byggprocessen med förenklad- och analytisk dimensionering, men även som specialister mot industri och myndighet.

FAST är det lilla företaget med den stora kompetensen. Våra värdeord är engagemang, kvalitet och nyskapande, vilka speglar vårt arbetssätt. Vi arbetar nära våra beställare, satsar på kunskapstillväxt och är delaktiga i branschens utveckling.

FAST är den idealiska arbetsplatsen för den som prioriterar utveckling/tillväxt, uppskattar flexibilitet och vill vara en viktig del av ett framgångsrikt team.