prevecon logga 200

För närvarande består Prevecon av 18 brand- och/eller civilingenjörer. Antalet konsulter bedöms öka framöver då efterfrågan på våra tjänster fortsätter öka.

Våra kunder återfinns inom samtliga sektorer som kommun, landsting/region, statliga och privata fastighetsägare, byggentreprenörer av alla storlekar, industrier, kraftbolag, rikstäckande butiks- och restaurangkedjor, arkitekter och projektledningsföretag.