Under lördagen så anordnades en dag i rekryteringens anda. Vi startade med att undergrupperna presenterade sig och berättade vad de sysslar med och PR bjöd på fika i pausen. Sedan traskade vi ned till heden och spelade brännboll som Sportgruppen hade anordnat.
På kvällen hade vi läsårets första brandpub, vilket var mycket uppskattat av studenterna. Förhoppningsvis så fick de nya studenterna även lära känna de som går i de högre klasserna.
Till sist hoppas vi i BRINN att de nya studenterna känner sig välkomna och att undergrupperna får bra tillskott till sina grupper!