På brandvarnarens dag, den första december, stod tre brandingenjörsstudenter i Ljusgården och promotade Aktiv mot BRAND. Aktiv mot BRAND är ett samarbete mellan Brandskyddsföreningen, MSB och Räddningstjänsten med syftet att öka människors kunskap och motivera dem att ta ett aktivt, personligt ansvar för det egna brandskyddet. I montern anordnades det en tävling med fina priser och under dagen visades en informationsfilm. På länken nedan kan du anmäla dig, eller någon du tycker om, till en gratis prenumerationstjänst som skickar ut påminnelse-sms om att testa brandvarnaren. Gör det!

https://aktivmotbrand.msb.se/