Mellan den 7 till 8 april höll Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap, BIV, en konferens på Luleå tekniska universitet. Dagarna var fyllda med spännande föredrag som hölls av bl. a konsulter, representanter från försäkringsbolag, räddningstjänst och forskare inom brandområdet.

Konferensen inleddes med att BIV:s ordförande Emma Nordwall och programansvarig för brandingenjörsprogrammet och civilingenjör i brandteknik på LTU Michael Försth hälsade alla välkomna. Under dagen diskuterades det bl. a. hur vi vill att det framtida brandskyddet ska se ut och hur vi via samarbete ska uppnå detta. Kvällen rundades av med en 20-årsjubileumssittning för BIV på kårhusrestaurangen med en trerätters middag i trevligt sällskap.
På fredagen fortsatte konferensen med en hel del forskningsarbeten där man tog upp smarta ytskikt, brandtemperaturer och bostadsbränder. Sammanfattningsvis resulterade det i en intressant och mångsidig konferens.

BIV gjorde det möjligt för oss studenter att medverka på konferensen gratis och det resulterade i att många studenter fick vara med i diskussionerna om ett brandsäkrare samhälle och fick lära sig mer om att arbeta inom branschen. Detta är något vi studenter uppskattade väldigt mycket och vill tacka BIV för.
Sittningen på torsdagskvällen sponsrades för studenterna av Bengt Dahlgren, Brandskyddslaget, Brandkonsulten AB, Briab, WSP, FSD. Tack för en trevlig middag!