Hade vi aldrig känt oss små förut så fick vi känna på det med besked i fredags! På morgonen satte sig 28 BRINNsters i en buss och åkte ut till SSAB där vi fick förmånen att gå på rundtur och sedan sitta ner med områdets egen brandstyrka för att lära oss om deras säkerhetsarbete och rutiner.

Vi vill tacka enormt för att vi fick komma ut på ett mycket uppskattat, intrycksladdat och informativt besök. Ett särskilt tack vill vi rikta dels till Kurt Sundbom som jobbat där i 40 år för att han sprang runt med oss på det inte-så-lilla området och dessutom till våran egna Desiree som hjälpte till att göra besöket möjligt.

Ännu ett exempel på hur BRINN söker kunskap även utanför läroböckerna!