Efter att ha läst kursen ”projektkurs i brandteknik” fanns det möjlighet att göra en sommarpraktik på en tilldelad räddningstjänst i Sverige.  Jag blev tilldelad Räddningstjänsten Syd, station Hyllie i Malmö.

Under sommaren tillhörde jag ett arbetslag med brandmän som jag följde under 7 veckor. Mitt lag arbetade 24 timmarspass vilket innebar att även jag fick jobba dygn. På Hyllie finns, förutom brandstyrkan, inre- och yttrebefäl, larmbefäl och SOS alarm vilket innebar att jag fick möjlighet att se hur olika arbetspositioner fungerar.

Bild 1: Körövning på gården. Brandmännen körde brandbil och jag var med och körde vanlig personbil.

Bild 2: Övning vid Bejjerskajen. Station Centrums dykare och Hyllies ytbärgare övade och fick jag vara markör och bli räddad.

Under min praktik fick jag vara med på många larm, vilket gav mig inblick i verksamhetens verkliga vardag. Larmen var av olika karaktär och i olika situationer, allt från en stor industribrand till trafikolyckor, och det var en otrolig erfarenhet. Övningarna på stationen, som var både teoretiska och praktiska, var lärorika och gav mig hela tiden ny kunskap. 

En vanlig dag på stationen innehöll träning, matlagning, övningar och självklart larm. Under sommaren fick jag vara en del av mitt lag och ta del av vad mitt framtida jobb kan innebära. Varje dag på praktiken innebar ny kunskap och nya utmaningar vilket gjorde sommaren till en otrolig upplevelse – ingen dag var den andra lik.

Om man får chansen att ha en praktikplats rekommenderar jag att man tar den möjligheten, detta gäller framförallt er ettor!

Hälsningar
Frida Nyman, åk 2