Efter vår succépremiär av B.A.M med gäster från stora delar av landet fick några studenter möjlighet att prata med Tjugofyra7 om räddningstjänsternas synlighet under studietiden. Många studenter välkomnar en större närvaro för att kunna få en bred bild av arbetsmöjligheterna efter examen. Hela artikeln kan ni läsa här.