Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Förebyggandekonferensen MSB med BRINN

5 September, 2023 10:00 - 6 September, 2023 16:30

Förebyggandekonferensen – DIGITAL

Den 5-6e september anordnar BRINN gemensam möjlighet att se MSBs digitala konferens Förebyggandekonferensen.

Förebyggandekonferensen är en nationell brandkonferens som arrangeras av MSB i samarbete med Brandskyddsföreningen och Föreningen Sveriges Brandbefäl. Här får du möjlighet att ta del av intressanta programpunkter i form av föreläsningar och seminarier.

Det är också två dagar som ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och värdefullt nätverkande. Konferensen kommer från BRINNs sida ske digitalt där du som brandstuderande vid LTU får delta helt gratis tillsammans med dina kursare.

Vill du se konferensen själv eller läsa mer följ länken nedan. Anmälan krävs enbart om du önskar se själv. BRINN har drop-in enligt tid och sal nedan respektera dock andra åhörare om du behöver lämna/komma under presentation.

https://www.msb.se/sv/aktuellt/kalender/2023/september/valkommen-till-forebyggandekonferensen-2023/

Tisdag 5e C305 10.00-12.00

 • 10:00 Välkomna!

Inledning och invigning av konferensen

Camilla Asp, MSB
 • Förebyggande vid höjd beredskap 

Kan höjd beredskap påverka den förebyggande verksamheten och i så fall hur? Vi får höra mer om området och om hur vi kan applicera erfarenheter från Ukraina på våra förutsättningar.

Magnus Gärtner, MSB

 • Målsättning för brandförebyggande verksamheter och utfall från statlig tillsyn  

Vilka krav ska de kommunala förebyggande verksamheterna leva upp till? Vi berättar om MSB:s förväntningar och lyfter även några tillsynsärenden och deras utfall. Vi tittar också på effekter av normeringen av de kommunala handlingsprogrammen.

Anders Edstam, MSB

 • Räddningstjänstens tillsynsverksamhet

Vi diskuterar tillsynsverksamhet lite mer på djupet, med koppling till föreskrifter och vägledning på området. Några räddningstjänster berättar om planering och utförande av tillsyn utifrån utvalda tillsynsobjekt.

Claes Nicklasson, Räddningstjänsten Östra Blekinge, Johannes Sjösvärd Näslund, Räddningstjänsten Dala Mitt, Anna Malmeström, Räddningstjänsten Mälardalen, Mathias Wikland, Södertörns brandförsvarsförbund, Malin Niklasson och Per Karlsson, MSB

 

Tisdag 5e A110 13.00-16.00

 • I skälig omfattning, brandskydd i byggnader med kulturhistoriska värden 

Vad innebär tillsyn i byggnader med kulturhistoriska värden? Vilka styrande perspektiv finns, och vilka hänsyn behöver tas?

Veronica Trygg, Länsstyrelsen Kronoberg och Stefan Särdqvist, MSB

 • Viten

Vad är viktigt att tänka på vid utfärdande av viten? Vi berättar bland annat om erfarenheter av att använda viten samt indikationer på när sådana kan vara lämpliga.

Emelie Eklöf, Räddningstjänsten Syd

 • Prövning av överklagade ärenden

Hur arbetar förvaltningsdomstolarna vid omprövning, överprövning eller tvistlösning? Vi berättar om grundläggande principer för myndighetsutövning och rättsskipning.

Maria Arnljots & Lisa Haikari, Förvaltningsrätten i Karlstad

 • Summering 

Moderator

 • 16:00 Slut på konferensdag 1

Onsdag 6e A111 09.00-16.00

 • 09.00 Vätgas 

Utvecklingen inom vätgasområdet har varit snabb de senaste åren och intensifieras nu ytterligare. Vi berättar om några allvarliga olyckor, regelutveckling, säker hantering med mera.

Erik Lyckebäck, Räddningstjänsten Skaraborg, Carina Fredström, MSB samt Marcus Runefors, Lunds Universitet

 • VentilationsbrandskyddVi berättar om konsekvenser för brandskyddet och hur bygglagstiftningen kan tolkas vid ombyggnad och underhåll av ventilationssystem. Vi går igenom olika typer av system, svagheter, vanligt förekommande brister och åtgärder.

  Per Boström, Bengt Dahlgren

 • Stärkt brandskydd för särskilt riskutsattaVård- och omsorgsförvaltningen och räddningstjänsten berättar om sina framgångar kring arbetet med stärkt brandskydd för riskutsatta ur ett chefs- och ledningsperspektiv, tillsammans och enskilt. Vilken roll spelar chefens engagemang? Ta del av viktiga erfarenheter och lärdomar inom området.Lisa Johansson, Vård- och omsorgsförvaltningen Åtvidabergs kommun, Ulf Lago, Räddningstjänsten Östra Götaland

 

 • 12:00 Lunch

 

 • 13.00 Nya byggregler är snart här – vad händer nu?

Boverket berättar om förslaget till nya föreskrifter, vad statusen på arbetet är just nu och vad som händer framöver.

Johan Lindbom och Fabian Ardin, Boverket

 • Nya hanteringsföreskrifter för brandfarliga vätskor – äntligen!?

Nya föreskrifter har varit på gång länge. Nu berättar vi om de finslipade reglerna och vilken status de har.

Johannes Forsberg, MSB

 • 15.00 Lärdomar från fyrverkeribranden i Ljungby

Vi berättar om orsak och förlopp, tillsyn och tillståndshantering samt lärdomar och ändringar i föreskrifter som händelsen har lett till.

Ulf Bergholm och Shulin Nie, MSB

 • 15:50 Avslutning och summering

Moderator

 

Vid frågor kontakta BRINN Arbetsmarknad via arbetsmarknad@brinn.se

Details

Start:
5 September, 2023 10:00
End:
6 September, 2023 16:30

Organizer

Arbetsmarknad