”En buss i snörök mellan Kiruna och fjärran..”

Tidigt på tisdagsmorgonen den 7 februari 2018 slöt ett femtiotal brandingenjörsstudenter upp vid LTU för att kliva ombord på bussen till Kiruna.


Efter ungefär fyra timmars resa var vi på plats i Kiruna och studiebesöket hos LKAB inleddes med lunch på restaurang magnetiten. Därefter klev vi ombord på bussen som tog oss ner till visningsgruvan LKAB:s Visitor Centre, på 540 meters nivå och självklart genomförde guiderna först och främst en säkerhetsgenomgång – safety goes first!

Väl nere i visningsgruvan berättade guiderna dels om företaget och dels om modern gruvbrytning och hur den kan få en hel stad att flytta. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, LKAB, är en gruvdriftskoncern, ägd av svenska staten, grundad 1890 med järnmalmsbrytning i Kiruna samt Malmberget och företaget är Europas största järnmalmsproducent.

Efter den traditionella gruppbilden i skopan fick vi gå runt nere i visningsgruvan samt i deras museum. När ungefär en timma av studiebesöket återstod blev vi bussade upp till marknivån och fick träffa deras brandingenjör Marcus – som förövrigt är en alumn från Ltu. Marcus berättade bl.a. om hur han som brandingenjör arbetar med brandskyddet i gruvorna.

När matklockan åter ringde intogs middag i centrala Kiruna och när alla magar var mättade följde bussfärden vidare till Jukkasjärvi och Icehotel. Även under detta studiebesök blev vi guidade, dels om Icehotels historia och dels om hur de bygger upp hotellet.

Icehotel är ett kombinerat hotell och konstutställning av is från Torne älv och Icehotel ändrar skepnad varje år. Parallellt med det ishotellet har de också Icehotel 365 vilket är en permanent konstruktion med ett isgalleri, en isbar, konstsviter och lyxsviter.

Efter en fullspäckad dag med studiebesök satte vi oss, återigen, i bussen och åkte tillbaka hem mot Luleå. Vi i Arbetsmarknad vill ge ett stort tack till alla inblandade för en fantastiskt intressant och lärorik dag.

En annorlunda vecka för brandingenjörsstudenterna

Hej alla glada brandare,

Denna vecka har vi i ettan fått en verklig inblick i en brandingenjörs- och brandmans vardag, och den skiljer sig en del från vår matte-alla-dagar vardag… Ute på RUC, räddningstjänstens utbildningscentrum ute på Hertsön, gick vi alltså första delen av den valbara kursen ”projektkurs i brandteknik” och vi tyckte alla att det var riktigt skoj!

Veckan har varit blandad med teoretiska och praktiska övningar. Vi fick bland annat lära oss om akutsjukvård på en olycksplats, träna vår HLR teknik och kunskap om prioritering genom S-ABCDE modellen. Vi fick även en intressant inblick i vad som väntar de kommande åren så som tex branddynamik, flampunkter, brännbarhetsområden och allt som vi längtat att få höra talas om.

Sista dagen avslutades med fyra övningar där vi bland annat fick ett larm om en bilolycka där vi fick klippa bilen och livrädda samt en rökdykning i teaterrök där den berömda 80kg dockan gjorde oss alla svettiga. Inomhus var vi styrkeledare som skulle ta hand om en kemolycka och en brand i ett flerbostadshus.

Vi tackar alla inblandade instruktörer och ser fram emot de två juniveckorna som återstår i denna lärorika och roliga kurs.

Hälsningar
Juliette i åk1

Brandskydd 2017


Figur 1 – Åtta brandingenjörsstudenter representerade LTU på konferensen Brandskydd.

Studenter på brandingenjörsprogrammet vid LTU har de senaste åren fått möjlighet att delta på konferensen Brandskydd som anordnas av Sveriges Brandkonsultförening, Brandforsk, Sprinklerfrämjandet och Informationsbolaget. 2017 års konferens hölls på Scandic Infra City i Upplands Väsby och på plats fanns åtta LTU-studenter. Nedan följer en redogörelse för studenternas närvaro under konferensen.

Under konferensen som pågick i två dagar presenterades och diskuterades nyheter och trender från branschen med representanter från bl.a. föreningar inom brand, risk och säkerhet, konsultföretag, räddningstjänster, boverket, MSB och diverse andra företag inom brand- och riskbranschen. Temat för årets konferens delades upp i fyra blockrubriker:

  • Brandskydd i byggprocessen – Utifrån och in
  • Myndigheter/framtidsutblick
  • Nyheter från Forskningsvärlden
  • Räddningstjänsten i byggprocessen

Ett spännande tema med inslag av högaktuella ämnen och utmaningar. I anslutning till konferensens föreläsningssalar låg även en mässhall där tre LTU-studenter fick möjlighet att ställa ut sina examensarbeten.


Figur 2 – Ett av de examensarbeten som presenterades i konferensens mässhall.

Intressanta föreläsningar och seminarier

Konferensen bjöd på många intressanta och lärorika föreläsningar som skapade livliga diskussioner och utmanade åhörarna att reflektera över branschens olika perspektiv. Nedan följer ett urval av vad som presenterades.

Syfteshandboken
– Nils Olsson, Bengt Dahlgren
– Charlotte Berggren, FSD

För brandingenjörer som arbetar med BBR är det välkänt att vissa avsnitt är svårare att tolka än andra. När lagstiftningen om byggnadstekniskt brandskydd är otydlig uppstår det situationer där den enskilde personen tvingas göra egna tolkningar av lagtexten. Detta kan leda till olika säkerhetsnivåer på byggnader och att branschkollegor kan få olika svar på samma typ av frågor beroende på vem de frågar. Syfteshandboken kommer att innehålla det egentliga syftet och historian bakom de allmänna råden och föreskrifterna som finns. Tanken är att handboken ska minska risken för tolkningsfrågor och göra utlåtanden mer enhetliga oberoende vilken brandingenjör det kommer ifrån.

Personskaderisk vid kollaps till följd av brand
– Joakim Sandström, Luleå Tekniska Universitet

 LTU-doktoranden Joakim Sandström pratade om ”Risk för personskador till följd av kollaps vid brand” som är en del av hans avhandling. Joakim diskuterade bland annat kritiska tider till dödliga förhållanden kontra kritiska tider till kollaps. I vilka fall som kollaps kan anses vara okej och när det inte anses vara okej. Han reflekterade även kring utelämnandet av bärighetskrav i byggnader av br2- och br3-klass och vad för nackdelar det finns med detta.

Godkännande av brandskydd enligt LSO, myt eller verklighet?
– Jon Moln Teike, Räddningstjänsten Kiruna

LTU-alumnen Jon Moln Teike höll föredrag om räddningstjänstens roll som sakkunnig i brandskyddsfrågor. Förutom LSO har räddningstjänsten skyldighet till att samverka med både kommunen och andra myndigheter. Att som räddningstjänst endast arbeta mot LSO gör myndighetsutövningen ineffektiv.

En andra fråga som Jon tog upp är huruvida räddningstjänstens “godkännande” vid tillsyn gör att kravet för skäligt brandskydd är uppnått. LSO är tydlig med att det fortfarande är upp till ägare eller nyttjanderättshavande att i skälig omfattning vidta åtgärder mot olyckor.


Figur 3 – LTU-alumnen Jon Moln Teike under sin presentation om Räddningstjänstens roll som sakkunnig i brandskyddsfrågor.

 Banketten

Som avslutning på konferensen hölls en bankett. Tillsammans med representanter från både företag och myndigheter avnjöt studenterna en trerätters middag. Runt borden diskuterades ämnen som tagits upp under själva konferensen och både gamla och nya bekantskaper fick en riktig helkväll tillsammans över en bit mat.

Avslutande ord

Samtliga studenter som medverkade under 2017-års konferens var mycket nöjda med sin upplevelse. Man fick en god inblick i vad som är på gång i branschen och vad för problem framtidens brandingenjörer kommer ställas inför. Efter två heldagar av seminarier och föreläsningar kunde många lärdomar tas med hem till Luleå. Avslutningsvis skulle vi vilja tacka arrangörerna för Brandskydd som möjliggör konferensen samt SBN som gör det möjligt för studenter att delta.

 

 

Sommarpraktik på Räddningstjänsten Syd

Efter att ha läst kursen ”projektkurs i brandteknik” fanns det möjlighet att göra en sommarpraktik på en tilldelad räddningstjänst i Sverige.  Jag blev tilldelad Räddningstjänsten Syd, station Hyllie i Malmö.

Under sommaren tillhörde jag ett arbetslag med brandmän som jag följde under 7 veckor. Mitt lag arbetade 24 timmarspass vilket innebar att även jag fick jobba dygn. På Hyllie finns, förutom brandstyrkan, inre- och yttrebefäl, larmbefäl och SOS alarm vilket innebar att jag fick möjlighet att se hur olika arbetspositioner fungerar.

Bild 1: Körövning på gården. Brandmännen körde brandbil och jag var med och körde vanlig personbil.

Bild 2: Övning vid Bejjerskajen. Station Centrums dykare och Hyllies ytbärgare övade och fick jag vara markör och bli räddad.

Under min praktik fick jag vara med på många larm, vilket gav mig inblick i verksamhetens verkliga vardag. Larmen var av olika karaktär och i olika situationer, allt från en stor industribrand till trafikolyckor, och det var en otrolig erfarenhet. Övningarna på stationen, som var både teoretiska och praktiska, var lärorika och gav mig hela tiden ny kunskap. 

En vanlig dag på stationen innehöll träning, matlagning, övningar och självklart larm. Under sommaren fick jag vara en del av mitt lag och ta del av vad mitt framtida jobb kan innebära. Varje dag på praktiken innebar ny kunskap och nya utmaningar vilket gjorde sommaren till en otrolig upplevelse – ingen dag var den andra lik.

Om man får chansen att ha en praktikplats rekommenderar jag att man tar den möjligheten, detta gäller framförallt er ettor!

Hälsningar
Frida Nyman, åk 2

Hälsningar från andra sidan jorden!

Som några av er vet är det, för andra året, ett gäng brandingenjörsstudenter från Luleå som är i Australien och Nya Zeeland på internship för konsultföretaget Holmes Fire. Själv tog jag mitt pick och pack och gled ned till Christchurch på Nya Zeelands sydö i mitten av juni, och strax därefter droppade dom andra in till sina respektive kontor. Men vad är det då som gör att man, med en termin kvar, väljer att åka till andra sidan jorden och skjuta upp sina studier i ett år?

Det kan man verkligen fråga sig. När jag skickade in min ansökan var det mest på vinst och förlust och jag tänkte att jag kan ta ställning till det om jag blir erbjuden en plats. Men när jag väl fick mailet med erbjudandet var det ingen fråga om att ta ställning. Att erbjudas möjligheten att se en helt annan del av världen och få arbeta inom sitt eget område redan innan man har en examen är extremt få förunnat. Så det var en självklarhet att jag skulle hit.

Jag antar att det är tre olika typer av personer som började läsa detta. Vi har (1) dom som faktiskt är intresserade av arbetet och hur en brandingenjör jobbar i Nya Zeeland. Sedan har vi (2) dom som mest är intresserade av Nya Zeeland som land och vill veta hur det är att leva här. Slutligen, (3) de som inte kunde bry sig mindre om varken att jobba eller leva i Nya Zeeland. Men dessa har nog slutat läsa vid det här laget så jag kommer låtsas som att de inte finns.

Hur är det då att jobba här?

Att jobba i Nya Zeeland är på flera sätt väldigt likt att jobba i Sverige. Vi håller till i ett öppet kontorslandskap där alla sitter blandat oberoende av erfarenhet. Detta gör att det aldrig är långt att gå för att ställa en fråga. Men även om man mot förmodan inte skulle hitta en Senior så är alla andra väldigt glada i att hjälpa till, så man behöver aldrig känna sig som en börda. Metodiken som en brandingenjör arbetar utefter i Nya Zeeland är liknande den metodik som används i Sverige, d.v.s. antingen följer du regelverket eller så visar du att det går bra ändå. Det kan vara ett ganska givande arbetssätt och man får känna att man får ut något av vissa kurser man har läst så som Brandtekniska Beräkningar och Branddynamik. Varje arbetsvecka avrundas sedan på fredag eftermiddag med att kylen, på något magiskt sätt har fyllts med öl vilket får den sista tiden att springa iväg.

Eftersom jag bor i Christchurch, som ligger på Sydön finns det extremt mycket att göra på fritiden om man bara vill. Inom 2–3 timmars bilresa kan du få korsa ett bergsmassiv för att sedan stanna till och ta ett dopp i en varm källa. Naturen här är något alldeles extra, och tycker man om att promenera i fantastiska landskap, omringad av vattenfall och vyer så är detta ett land man bör besöka. Det bästa med att bo här i ett helt år är att man har tid att hitta och besöka de mindre kända ställena vilka de mer tidsbegränsade resenärerna missar.

En förmån vi har, i och med att vi har kontor på flera olika ställen är att man kan åka iväg till en annan stad och jobba från det kontoret en fredag för att sedan spendera helgen med att turista. Detta är, till exempel, något jag ska passa på att göra den kommande helgen då jag åker till Auckland på torsdag för att sedan åka vidare och spendera en långhelg i Northland tillsammans med Felix och Felix som håller till i Auckland respektive Wellington.

Det är omöjligt att ge en bra bild av hur livet här är i en text som denna. Men om någon tycker att detta låter intressant och vill veta mer eller bara snacka lite skit,
är det bara att höra av sig antingen via mail, Twitter, flaskpost (rekommenderas ej) eller Facebook. Följ mig gärna på Instagram också om ni vill se lite av vad jag hittar på för något.

Hoppas att jag har bidragit med något här och ha en bra vinter medan vi ställer in siktet mot sommaren här.

Jesper Söderlund
Mail: jespersoderlund@hotmail.com
Twitter: @jespersoderlund
Flaskpost: Christchurch, Nya Zeeland, Stilla Havet
Instagram: @soderjes